PHU水生, Storage racking system TPPRACK

Ke kho, pallet thep

支持在线

 • ho tro tpprack

  Sale online

 • skyper tpprack

  Sale online

 • contact tpprack

  Sale online

 • mail tpprack

  Sale online

 • 0918223724

 • 0908634227

 • 0904 900 901

PHU水生

 
製造業
:Dược Phẩm - Thực Phẩm- Kho Lạnh
地址
:平阳
顧問:
:PHU水生
:南
規模
:m2
 
:噸   2300
產品應用
:双深度货架

项目详情

DOUBLE DEEP 

2300 Pallet

同行業的其他項目: Dược Phẩm - Thực Phẩm- Kho Lạnh
 
同一地區的其它項目: 南