Liên hệ, Storage racking system TPPRACK

Ke kho, pallet thep

支持在线

 • ho tro tpprack

  Sale online

 • skyper tpprack

  Sale online

 • contact tpprack

  Sale online

 • mail tpprack

  Sale online

 • 0918223724

 • 0908634227

 • 0904 900 901

聯繫信息

 

 • 聯繫
  聯繫
 • 邮件联系我们
  邮件联系我们
 • 地圖
  地圖

 

Storage racking system TPPRACK

 

地址
:174A/7, 1A National Road, An Phu Tay Ward, Binh Chanh District - T.Hoa
联系电话
: (+84) (028) 37604870 - 37604871 - 37604872 – 37604873
传真
: (+84) (028) 37604869
Tax
: 0303098996

 

 

 

內容 (*)不要留空

 

的要求,你的建議是始終承認,並在最短的時間內回答。我們隨時準備為您的工作精神和最高的責任。請隨時聯繫我們在上面的地址或以下形式:

(*) 姓名
 
地址
 
联系电话
 
(*) Email
 
(*) 主題
 
(*) 內容詳情
 
附加文件
 
doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpg, jpeg, gif, bmp, png
(*) 安全
     Authenticate image
     

 

map

 

map