Danh sách dự án, Storage racking system TPPRACK

Ke kho, pallet thep

Support Online

 • ho tro tpprack

  Sale online

 • skyper tpprack

  Sale online

 • contact tpprack

  Sale online

 • mail tpprack

  Sale online

 • 0918223724

 • 0908634227

 • 0904 900 901

List projects

 
STT Name Categories Address Scale
m2
1 XP POWER Công Nghiệp BINH DUONG 3000
2 ITD Sân bay, hangar International Airport Tan Son Nhat 6000
3 AQUATIC 4 Dược Phẩm - Thực Phẩm- Kho Lạnh CA MAU 50000
4 IN DEXLIVING MALL Công Nghiệp HO CHI MINH CITY 12000
5 SON AKZONOBEL Hóa Chất - Dầu Khí BINH DUONG 4000 18
6 STORAGE ACCESSORIES - YAMAHA motor Công Nghiệp DA NANG 10000
7 PHU AN AQUATIC Dược Phẩm - Thực Phẩm- Kho Lạnh BINH DUONG 2300
8 LIX DETERGENT Hóa Chất - Dầu Khí DONG NAI 2000 2000