SON AKZONOBEL, Storage racking system TPPRACK

Ke kho, pallet thep

オンラインをサポート

 • ho tro tpprack

  Sale online

 • skyper tpprack

  Sale online

 • contact tpprack

  Sale online

 • mail tpprack

  Sale online

 • 0918223724

 • 0908634227

 • 0904 900 901

SON AKZONOBEL

 
製造業
:Hóa Chất - Dầu Khí
アドレス
:ビンズオン
コンサルタント
:SON AKZONOBEL
エリア
:南
スケール
:m24000
 
:トン   18
製品アプリケーション
:選択 SHELF

プロジェクトの詳細

産業界とその他のプロジェクト: Hóa Chất - Dầu Khí
 
その他のプロジェクトSAME AREA: 南