Phương châm hoạt động, Storage racking system TPPRACK

Ke kho, pallet thep

ជំនួយ ក្នុងប្រព័ន្ធ

 • ho tro tpprack

  Sale online

 • skyper tpprack

  Sale online

 • contact tpprack

  Sale online

 • mail tpprack

  Sale online

 • 0918223724

 • 0908634227

 • 0904 900 901

Phương châm hoạt động

 

Công ty Tân Phương Phát ( Tpprack ) hoạt động với mục tiêu như sau :  

 • Mọi hoạt động của chúng tôi đều hướng đến khách hàng,phải tạo ra gia trị cho khách hàng trên sản phẩm .
 • Quản lý chất lượng toàn diện , sản phẩm luôn được kiểm soát theo qui trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso 9001 : 2004  .
 • Xây dựng thương hiệu Tpprack - Giải pháp kệ chứa hàng tối ưu nhằm mục tiêu : Chất lượng sản phẩm tốt, giá cả sản phẩm mang tính cạnh tranh và dịch vụ khách hàng thuận lợi nhằm đạt được sự tín nhiệm và cộng tác lâu dài của khách hàng .