Bảo Trì Kệ Định Kỳ, Kệ chứa hàng, kệ kho hàng TPPRACK

Ke kho, pallet thep

Hỗ trợ trực tuyến

 • ho tro tpprack

  Sale online

 • skyper tpprack

  Sale online

 • contact tpprack

  Sale online

 • mail tpprack

  Sale online

 • 0918223724

 • 0908634227

 • 0904 900 901

 • Bảo Trì Kệ Định Kỳ

 • TPPRACK không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra những giải pháp mới, dịch vụ mới phục vụ cho Quý khách hàng.

  TPPRACK cung cấp các dịch vụ bảo hành, bảo trì định kỳ hệ thống giá kệ nhà kho, giá kệ công nghiệp đã hết hạn bảo hành theo tiêu chuẩn quốc tế, sửa chữa thay thế các chi tiết giá kệ hư hỏng trong quá trình sử dụng, Dịch vụ kiểm định, thử tải trọng giá kệ chứa hàng tại kho Qúy khách hàng.

Hình ảnh sản phẩm

          

Chi tiết sản phẩm

không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra những giải pháp mới, dịch vụ mới phục vụ cho Quý khách hàng.TPPRACK cung cấp các dịch vụ bảo hành, bảo trì định kỳ hệ thống giá kệ nhà kho,giá kệ công nghiệp đã hết hạn bảo hành theo tiêu chuẩn quốc tế, sửa chữa thay thế các chi tiết giá kệ hư hỏng trong quá trình sử dụng, Dịch vụ kiểm định, thử tải trọng giá kệ chứa hàng tại kho Qúy khách hàng.