Danh sách dự án, Kệ chứa hàng, kệ kho hàng TPPRACK

Ke kho, pallet thep

Hỗ trợ trực tuyến

 • ho tro tpprack

  Sale online

 • skyper tpprack

  Sale online

 • contact tpprack

  Sale online

 • mail tpprack

  Sale online

 • 0918223724

 • 0908634227

 • 0904 900 901

Danh sách dự án

 
STT Tên dự án Ngành nghề Địa điểm Quy mô
m2
1 EBCT - BIG C Dịch Vụ - Khác Cần Thơ 3000
2 BỘT GIẶT LIX Hóa Chất - Dầu Khí ĐỒNG NAI 2000 2000
3 THỦY SẢN AN PHÚ Dược Phẩm - Thực Phẩm- Kho Lạnh BÌNH DƯƠNG 2300
4 SON AKZONOBEL Hóa Chất - Dầu Khí BÌNH DƯƠNG 4000 18
5 IN DEXLIVING MALL Công Nghiệp TP. HO CHI MINH 12000
6 THỦY SẢN 4 Dược Phẩm - Thực Phẩm- Kho Lạnh CÀ MAU 50000
7 ITD Sân bay, hangar Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất 6000
8 DATALOGIC Công Nghiệp Khu Công Nghệ Cao 5000
9 XP POWER Công Nghiệp BÌNH DƯƠNG 3000
10 YCH LOGISTIC LOGISTIC - Kho Vận Bình Dương 12000
11 PICO Công Nghiệp HÀ NỘI 7000