BỘT GIẶT LIX, Kệ chứa hàng, kệ kho hàng TPPRACK

Ke kho, pallet thep

Hỗ trợ trực tuyến

 • ho tro tpprack

  Sale online

 • skyper tpprack

  Sale online

 • contact tpprack

  Sale online

 • mail tpprack

  Sale online

 • 0918223724

 • 0908634227

 • 0904 900 901

BỘT GIẶT LIX

 
Ngành nghề SX
:Hóa Chất - Dầu Khí
Địa điểm
:ĐỒNG NAI
Đơn vị TVGS
:BỘT GIẶT LIX
Khu vực
:Miền Nam
Quy mô
:m22000
 
:Tấn   2000
Sản phẩm ứng dụng
:KỆ DRIVE IN

Chi tiết dự án

quy mô: 2000 pallet

CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG NGÀNH NGHỀ: Hóa Chất - Dầu Khí
 
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam