DATALOGIC, Kệ chứa hàng, kệ kho hàng TPPRACK

Ke kho, pallet thep

Hỗ trợ trực tuyến

 • ho tro tpprack

  Sale online

 • skyper tpprack

  Sale online

 • contact tpprack

  Sale online

 • mail tpprack

  Sale online

 • 0918223724

 • 0908634227

 • 0904 900 901

DATALOGIC

 
Ngành nghề SX
:Công Nghiệp
Địa điểm
:Khu Công Nghệ Cao
Đơn vị TVGS
:DATALOGIC
Khu vực
:Miền Nam
Quy mô
:m25000
 
:Tấn  
Sản phẩm ứng dụng
:Kệ Selective Pallet

Chi tiết dự án

Công Ty Tân Phương Phát thiết kế và sản xuất hệ thống kệ chứa hàng loại kệ Selective Pallet.

CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG NGÀNH NGHỀ: Công Nghiệp
 
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam