IN DEXLIVING MALL, Kệ chứa hàng, kệ kho hàng TPPRACK

Ke kho, pallet thep

Hỗ trợ trực tuyến

 • ho tro tpprack

  Sale online

 • skyper tpprack

  Sale online

 • contact tpprack

  Sale online

 • mail tpprack

  Sale online

 • 0918223724

 • 0908634227

 • 0904 900 901

IN DEXLIVING MALL

 
Ngành nghề SX
:Công Nghiệp
Địa điểm
:TP. HO CHI MINH
Đơn vị TVGS
:IN DEXLIVING MALL
Khu vực
:Miền Nam
Quy mô
:m212000
 
:Tấn  
Sản phẩm ứng dụng
:SÀN CHỨA HÀNG kết hợp kệ

Chi tiết dự án

CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG NGÀNH NGHỀ: Công Nghiệp
 
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam