ITD , Kệ chứa hàng, kệ kho hàng TPPRACK

Ke kho, pallet thep

Hỗ trợ trực tuyến

 • ho tro tpprack

  Sale online

 • skyper tpprack

  Sale online

 • contact tpprack

  Sale online

 • mail tpprack

  Sale online

 • 0918223724

 • 0908634227

 • 0904 900 901

ITD

 
Ngành nghề SX
:Sân bay, hangar
Địa điểm
:Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất
Đơn vị TVGS
:ITD
Khu vực
:Miền Nam
Quy mô
:m26000
 
:Tấn  
Sản phẩm ứng dụng
:Lối Đi và Hệ Thống Kệ Tự Động

Chi tiết dự án

Công Ty Tân Phương Phát đã thiết kế và sản xuất hệ thống lối đi và kệ tự động cho dây chuyền Suất nhập hàng hóa tự động trong sân bay.

 
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam