PICO, Kệ chứa hàng, kệ kho hàng TPPRACK

Ke kho, pallet thep

Hỗ trợ trực tuyến

 • ho tro tpprack

  Sale online

 • skyper tpprack

  Sale online

 • contact tpprack

  Sale online

 • mail tpprack

  Sale online

 • 0918223724

 • 0908634227

 • 0904 900 901

PICO

 
Ngành nghề SX
:Công Nghiệp
Địa điểm
: HÀ NỘI
Đơn vị TVGS
:PICO HÀ NỘI
Khu vực
:Miền Bắc
Quy mô
:m27000
 
:Tấn  
Sản phẩm ứng dụng
:Sàn Kệ 2 Tầng

Chi tiết dự án

Công Ty Tân Phương Phát đã thiết kế lắp đặt hệ thống sàn kết hợp với kệ chứa hàng 2 tầng cho PICO HÀ NỘI

CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG NGÀNH NGHỀ: Công Nghiệp