SON AKZONOBEL, Kệ chứa hàng, kệ kho hàng TPPRACK

Ke kho, pallet thep

Hỗ trợ trực tuyến

 • ho tro tpprack

  Sale online

 • skyper tpprack

  Sale online

 • contact tpprack

  Sale online

 • mail tpprack

  Sale online

 • 0918223724

 • 0908634227

 • 0904 900 901

SON AKZONOBEL

 
Ngành nghề SX
:Hóa Chất - Dầu Khí
Địa điểm
:BÌNH DƯƠNG
Đơn vị TVGS
:SON AKZONOBEL
Khu vực
:Miền Nam
Quy mô
:m24000
 
:Tấn   18
Sản phẩm ứng dụng
:KỆ SELECTIVE

Chi tiết dự án

Quy mô 1800 pallet

CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG NGÀNH NGHỀ: Hóa Chất - Dầu Khí
 
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam