THỦY SẢN AN PHÚ, Kệ chứa hàng, kệ kho hàng TPPRACK

Ke kho, pallet thep

Hỗ trợ trực tuyến

 • ho tro tpprack

  Sale online

 • skyper tpprack

  Sale online

 • contact tpprack

  Sale online

 • mail tpprack

  Sale online

 • 0918223724

 • 0908634227

 • 0904 900 901

THỦY SẢN AN PHÚ

 
Ngành nghề SX
:Dược Phẩm - Thực Phẩm- Kho Lạnh
Địa điểm
:BÌNH DƯƠNG
Đơn vị TVGS
:THỦY SẢN AN PHÚ
Khu vực
:Miền Nam
Quy mô
:m2
 
:Tấn   2300
Sản phẩm ứng dụng
:KỆ DOUBLE DEEP

Chi tiết dự án

quy Mô : 2300 pallet

CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG NGÀNH NGHỀ: Dược Phẩm - Thực Phẩm- Kho Lạnh
 
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam