YCH LOGISTIC , Kệ chứa hàng, kệ kho hàng TPPRACK

Ke kho, pallet thep

Hỗ trợ trực tuyến

 • ho tro tpprack

  Sale online

 • skyper tpprack

  Sale online

 • contact tpprack

  Sale online

 • mail tpprack

  Sale online

 • 0918223724

 • 0908634227

 • 0904 900 901

YCH LOGISTIC

 
Ngành nghề SX
:LOGISTIC - Kho Vận
Địa điểm
:Bình Dương
Đơn vị TVGS
:YCH LOGISTIC BÌNH DƯƠNG
Khu vực
:Miền Nam
Quy mô
:m212000
 
:Tấn  
Sản phẩm ứng dụng
:Kệ Drive in Kết hợp kệ Selective Pallet

Chi tiết dự án

Công Ty Tân Phương Phát đã thiết kế và sản xuất hệ thống kệ Drive in Kết hợp với kệ Selective Pallet cho YCH LOGISTIC với diện tích chứa hàng là 12000 m vuông.

 
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam